VOLTAMOS COS ADESTRAMENTOS

     A partir das 00:00 horas do día 17 de febreiro cambian as normas que afectaban aos adestramentos do deporte federado. Retomase tamén a competición autonómica, polo cal, comezaremos de novo os adestramentos no Estadio Municipal de Cangas. Segundo estas novas pautas da Xunta de Galicia @s atletas e adestradores estan xustificados, cunhas certas condicions, para desprazarse ao lugar de adestramento e as competicions. De cara aos HORARIOS dos grupos de Calvar, quedaran da seguinte forma:CESE DE ADESTRAMENTOS

    Para dar cumplimento as restriccións publicadas o dia de hoxe no DOGA, informamos que temos que CESAR os adestramentos. As medidas aprobadas teñen vixencia ata o 17 de febreiro incluido. Agardamos unha evolución favorable e poder retomar canto antes a «normalidade». Unicamente continuaran cos adestramentos @s atletas que teñan competicions nacionais. A FGA elaborou un protocolo, en concordancia coa Xunta de Galicia, para ter coñecemento d@s atletas afectad@s. 

     As categorias que adestran con Calvar teran información de rutinas elaboradas por idades. So nos queda animarvos a manter a actividade ao aire libre, e por suposto estamos a vosa disposición para calquera consulta. ATA PRONTO…NOVOS HORARIOS DE ADESTRAMENTO

      Desde as 00:00 horas do xoves 21 de xaneiro hai novas normas que nos afectan directamente. Coas novas restriccions SUSPENDENSE as competicións autonomicas e os peches perimetrais que afectan a Bueu, Moaña, Pontevedra e Vigo impediran cos atletas/ adestradores que residan nestas localidades se movan ata Cangas. No caso dos adestramentos se adaptarán, de tal maneira, que a partir do luns 25 de xaneiro nos rexiremos polo seguinte horario:    Nestas franxas adestraremos en grupos de catro, repartidos nas instalacións do Estadio Municipal. Os atletas afectados polo peche perimetral, enviaremoslle os adestramentos a través dos grupos de whatsapp. Agardamos que non se prolonguen moito estas medidas.


FASES DA VOLTA AOS ADESTRAMENTOS

     O luns 25 de maio comeza a FASE 2.  Nesta fase o número de integrantes dos grupos dos deportes permitidos ascende a 15, pero sempre respectando a natureza do deporte sen contacto. O deporte ao aire libre sofre un gran cambio xa que desaparecen as franxas horarias. Deste xeito, poderemos adestrar en rúas e parques a calquera hora, excepto nas franxas horarias reservadas para os maiores de 70 anos (de 10:00 a 12:00 da mañá e de 19:00 a 20:00 da tarde). No tocante ao Estadio Municipal de Atletismo de Cangas estan pendientes, por parte do Concello, de pasarnos información de cando e como se fará esa reapertura. Se presume que elaboraran unha normativa especifica para o desenrolo da actividade.

     Achegamos o teletraballo de Calvar para esta quinta semana:

 

Luns

15 minutos trote+mobilidade+ costas  de 50 metros , recuperación 2′ e 6′ (infantis  2 x 7- alevins 2 x 6+ benxamins 2 x 5) + 5′ soltar+ estirar

Mércores

15 minutos trote+mobilidade+ cambios 30» rápido e 1′ suave – infantis (15) alevins (12) benxamins (10)+ 5′ soltar+estirar

Venres

15 minutos trote+mobilidade+ infantis (3 x 300 + 3 x 200) alevins (2 x300 + 3 x 200) benxamins (1 x 300 + 2 x 200 ) recuperación 4 ‘ + 5 ‘ soltar+estirar