ELECCION DE NOVA XUNTA DIRECTIVA

 Temos a ben informarvos que a actual Xunta Directiva cumpre este  mes de xuño 4 anos no cargo, por tal motivo e segundo os estatutos:

     O Club Atletismo Vila de Cangas abre o prazo para presentar as candidaturas a Xunta Directiva do Club.

    O prazo para presentación de candidaturas será ata ó 01 de xuño. Este último día, 01 de xuño, celebrarase unha Asamblea Xeral Extraordinaria  no Salón de Plenos do Concello de Cangas, para elexir a nova directiva entre as propostas. O prazo de reclamacións será do 02 ó 04 de xuño.

      É requisito imprescindible para presentar a candidatura ser socio e estar ao corrente nas cuotas.

      Na candidatura farase constar o nome completo e o seu respectivo D.N.I. e  enviaranse ao correo electronico at.viladecangas@gmail.com. Publicaranse na páxina web do club, no tablón da Concellaria de Deportes e enviarase á prensa.Deja una respuesta