ELECCION DE NOVA XUNTA DIRECTIVA

     Temos a ben informarvos que a actual Xunta Directiva cumpre este vindeiro mes de xullo 4 anos no cargo, por tal motivo e segundo os estatutos:

     O Club Atletismo Vila de Cangas abre o prazo para presentar as candidaturas a Xunta Directiva do Club.

    O prazo para presentación de candidaturas será dende o día 01 ata o 30 de xullo. Este último día, 30 de xullo, celebrarase unha Asamblea Xeral Extraordinaria coincidindo cos actos do PECHE DE TEMPADA. O prazo de reclamacións será do 01 ó 03 de agosto.

     É requisito imprescindible para presentar a candidatura ser socio e estar ao corrente nas cuotas.

      Na candidatura farase constar o nome completo e o seu respectivo D.N.I. e  enviaranse ao Apdo. de Correos 179 cp. 36940. Publicaranse na páxina web do club, no tablón da Fundación Cangas Deporte e enviarase á prensa.


Presentacion Vila de Cangas 2015_2016 (1)


Deja un comentario