APERTURA DO PRAZO PARA PRESENTAR CANDIDATURAS A XUNTA DO CLUB

O Club Atletismo Vila de Cangas abre o prazo para presentar as candidaturas a xunta directiva do club.

Tódolos interesados en relevar á actual xunta teñen dende o 22  hasta o 30 de Xuño de 2012 para a presentación das candidaturas. A publicación das mesmas farase o 5 de Xullo do 2012. O prazo de reclamacións é do 6 ao 9 de dito mes.

É requisito imprescindible para presentar a candidatura ser socio e estar ao corrente nas cuotas.

 Na candidatura farase constar o nome completo e o seu respectivo D.N.I. e  enviaranse ao Apdo. de Correos 179 cp. 36940. Publicaranse na páxina web do club, no tablón da Fundación Cangas Deporte e enviarase á prensa.

Deja una respuesta